UTW-logo

Ogłoszenia  i  Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia JUTW zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi edukacyjne, związane z realizacją projektu pn. „Języki obce - równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia"   >> czytaj więcej


W odpowiednich pozycjach menu opublikowano aktualne informacje na temat wykładów, seminariów, warsztatów, lektoratów i imprez kulturalnych w roku akademickim 2014/2015


Szanowni Państwo
Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wkracza w drugi rok swojej działalności jako Stowarzyszenie. Bogaty program, jaki był realizowany w minionym roku akademickim i doświadczenie, jakie zdobyliśmy, stanowić będzie wielkie wyzwanie dla Zarządu i wszystkich słuchaczy JUTW na nowy rok akademicki 2014/2015. Ufamy, że będziemy nadal posiadać wsparcie Starosty Jędrzejowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów, jak też życzliwość wielu wybitnych i cenionych ludzi nauki, kultury, oświaty i pracy społecznej.

Należy podkreślić, że bez pomocy i życzliwości ww. na pewno byłoby trudniej zafunkcjonować w pierwszym roku działalności akademickiej i z optymizmem wchodzić w nowy rok akademicki. Mamy świadomość, że realizacji programu naukowego i rekreacyjnego w roku bieżącym będą towarzyszyć trudności finansowe, gdyż zasadnicze źródło naszych dochodów stanowią składki członkowskie. Obowiązywać więc musi wszystkich członków JUTW – dyscyplina w terminowości opłaty składek członkowskich, a ze strony Zarządu zapewniamy wielką odpowiedzialność w gospodarowaniu środkami finansowymi.

Program działalności na rok akademicki 2014/2015 przewiduje kontynuowanie działalności w ramach wolontariatu na wielu odcinkach potrzeb społecznych, ale i te działania są związane z pewnymi wydatkami (delegacje, materiały techniczne itp.).
W rozpoczynającym się roku akademickim będziemy kontynuować ubiegłoroczne kierunki kształcenia i działania, poszerzone o nowe oferty zajęć w sekcjach zainteresowań. Tematyka wykładów jest też dostosowana do aktualnych wydarzeń i rocznic. W roku 2014 przypada 25 rocznica pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. W roku 2015 rocznica zakończenia II Wojny Światowej i wiele innych, ważnych wydarzeń historycznych i społecznych.

Zadania, jakie stoją przed Stowarzyszeniem JUTW stwarzają potrzeby zwiększenia aktywności pracy wszystkich zdeklarowanych członków.
Program obejmuje I-szy semestr roku akademickiego 2014/2015. O tym, że taka organizacja, jak JUTW była potrzebna w Jędrzejowie świadczy ilość słuchaczy, która wynosi 180 osób i stale przybywa nowych członków.

Zapraszamy Państwa do współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły dotyczące wzbogacenia programu. Wszelkie propozycje prosimy kierować do biura JUTW.

Zarząd


Bezpłatne warsztaty doradcze

Warsztaty będą łączyły w sobie elementy szkolenia z pracą indywidualną i grupową – rozwiązywanie konkretnych zadań i problemów, studia przypadków, rozmowę i wymianę doświadczeń pomiędzy osobami uczestniczącymi w warsztatach... >> czytaj


Czytaj więcej: Aktualności

Prasa pisze o nas...


Publikacje prasowe na temat działalności UTW Jędrzejów
więcej...

Zamierzenia


Celem działania JUTW jest między innymi propagowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, w tym szeroko rozumianej edukacji, wolontariatu, poprawa jakości życia oraz udzielanie pomocy osobom starszym. Wspieramy działalność społeczną i inne formy aktywności a także współpracujemy ze znanymi ośrodkami nauki..

Plan wykładów


Opublikowany plan obejmuje obowiązkowe wykłady dla wszystkich studentów UTW  w okresie I-go semestru..
więcej...

Rada programowa


Do zadań Rady należy m.in. wspieranie budowy programu zajęć, udzielanie pomocy w poszukiwaniu wykładowców – specjalistów z różnych dziedzin nauki..
więcej...

Terminarz

W A K A C J E


ostatnie wykłady 2013/2014:

Siła legendy w poznawaniu prawdy historycznej

Postępowanie praktyczne w stanach zagrożenia życia

Historia

oo Cystersi w Norwegii

Problemy współczesnego świata

Kraków - innowacyjne miasto


zobacz także:

seminaria

warsztaty

lektoraty

imprezy kulturalne

na stronie

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Od czego zacząć?

img_04

Najpierw pomyśl „co by było, gdyby”. Przeprowadź dokładne „badania” swoich potrzeb i podobnie jak lekarz, sam sobie postaw diagnozę. Jakie działanie przyniosłoby Ci teraz najwięcej radości? Co musiałby się wydarzyć, abyś znowu z radością budził się do nowego dnia?

Jakie dokumenty?

img_05

Przyjęcie w poczet członków JUTW jest bardzo proste, wystarczy złożyć pisemną deklarację. To ważna decyzja, więc podejmij ją w sposób świadomy i konsekwentnie realizuj wszystkie zamierzenia, bo tylko wówczas nasze wspólne działania przyniosą skutki, jakich oczekujesz.

Ile to kosztuje?

img_06

Po złożeniu deklaracji i przyjęciu do Uniwersytetu Trzeciego Wieku kandydat dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 20zł, natomiast roczna składka wynosi aktualnie 60zł. Opłaty są konieczne, ponieważ działalność uniwersytetu finansowana jest wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.

Zainwestuj w siebie

img_07

Członkostwo w JUTW możesz traktować tak, jak dobrą inwestycję. Masz już własne doświadczenia i wiesz co tak naprawdę jest w życiu ważne, co poprawia samopoczucie, przynosi radość czy uczucie spełnienia. Teraz pora na podjęcie ważnej decyzji i zrobienie pierwszego kroku...