UTW-logo

rok akademicki 2018/2019, semestr II

SEMINARIA  - WOLONTARIAT

DATA, GODZINA

TEMAT I MIEJSCE SEMINARIUM

PROWADZĄCY

13 i 27.02.2019r.

13 i 27.03.2019r.

10 i 24 04.2019r.

08 i 22.05.2019r.

05 i 19.06.2019r.

 


środa, godz. 10:00

1. Kontynuacja współpracy z Przedszkolem Nr 2 „Bajkowa Ciuchcia” w Jędrzejowie.

2. Dalsza współpraca z Gminną Radą Seniorów.

3. Wyjazd do Starachowic- spotkanie z wolontariuszami UTW. Wymiana doświadczeń, zwiedzanie miasta.

4. Organizowanie „wypadów”do kina.

5.„Trening pamięci”- spotkania otwarte dla słuchaczy JUTW

 Galeria Centrum Kultury w Jędrzejowie

Lider

Krystyna Skowronek

W uzasadnionych i niedających się przewidzieć wcześniej przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie.